Fix lỗi cpu bị tụt xung, CPU lock xung ở mức 0.4GHz, 0,6GHz, 0.78 GHz

Một vài ngày trước, tôi nâng cấp thêm một máy tính xách tay từ Windows 7 lên Windows 10. Sau khi nâng cấp hệ điều hành, tôi tiếp tục – như tôi luôn làm – để kiểm tra hiệu suất... Read more