Phần mềm Hard Disk Sentinel – Xem thông tin, sửa lỗi ổ cứng

Hard Disk Sentinel 5
Phần mềm Hard Disk Sentinel cung cấp cho người dùng các thông tin cơ bản và quan trọng nhất của ổ cứng như tình trạng, nhiệt độ, giá trị smart ở tại mỗi ổ đĩa. Hard Disk Sentinel còn phát... Read more