Find id facebook

Find facebook id
1. Facebook UID là gì? UID (viết tắt của User ID) là 1 dãy số được Facebook sử dụng để định danh một tài khoản trên Facebook. Mỗi một hình ảnh, bài viết, sự kiện, group hay fanpage nào đó trên... Read more