Ghost Win 10 64 bit, 32 bit phiên bản 1909, Full Soft hoặc No Soft

Ghost Win 10 - PASOFTVN
Bản Ghost Win 10 được lấy nguyên gốc từ bản cài đặt Windows 10 Version 1909 sau khi lược bỏ một số apps không cần thiết cũng như tối ưu, tinh chỉnh những yếu tố cần thiết giúp hệ điều... Read more