Tải download uYouPlus, phiên bản “YouTube Vanced” cho iOS

Ở trên hệ điều hành Android các bạn có YouTube Vanced hoặc một số ứng dụng thay thế cho YouTube khác để chặn quảng cáo khi xem video thì trên iOS người dùng có rất ít lựa chọn. May mắn là nhà phát... Read more